Ulla Eckardt, født 1954

Uddannelse

  • Cand.psych. fra Københavns Universitet
  • Kandidatstilling på Børnepsykiatrisk afdeling Q, Nordvang
  • Autoriseret af Psykolognævnet
  • Godkendt af Dansk Psykologforening som specialist og supervisor i psykoterapi
  • 2-årigt krops- og gestaltterapeutisk uddannelsesforløb
  • Overenskomst med den offentlige sygesikring

Faglig tilgang

Jeg anvender samtale som redskab til fordybelse og refleksion, og supplerer  derudover med fx kognitive og kropsterapeutiske metoder.

 


Ulla Eckardt

Kontakt Ulla

Hvis du vil i kontakt med Ulla Eckardt, så har du både mulighed for at ringe og skrive.

> Tlf.: 27219653
> Skriv til Ulla