Samtalebehandling og psykoterapi

- med børn: Psykologisk behandling af børn kan være af kortere eller længere varighed. Når børn går til psykolog arbejdes der – afhængigt af barnets alder og funktionsniveau – med samtale såvel som med leg og tegning.
Der kan være tale om  forløb med psykologsamtaler, hvor der arbejdes målrettet med afgrænsede problemstillinger.

Der kan også være tale om længerevarende psykoterapeutiske forløb, hvor der arbejdes med mere dybtgående problemstillinger. I disse forløb fokuseres der p´å – over tid – at oparbejde en relation mellem barnet og psykologen, der kan bære et mere omfattende udviklingsarbejde igennem. Terapiens indhold er dét, barnet bringer op i ord eller handling.

På grund af terapiforløbenes varighed og betydning for barnet, skal samarbejdet med forældre, eventuelt behandlingssted og kommunal samarbejdspartner afklares, før barnet møder psykologen.

- med unge: Psykoterapi til unge tager udgangspunkt i, at den unge selv har en oplevelse af vanskeligheder og den anvendte metode vil hyppigt være samtale. I arbejdet med den unge vil der ofte være tale om identitetsmæssige kriser, opstået i overgangen mellem barn og ung eller ung og voksen. Der er aktuelt tilbud om gruppeterapi til unge i klinikken.

- med voksne: Psykoterapi til voksne tager udgangspunkt i de vanskeligheder, den enkelte står i med sig selv og i relation til andre. Der fokuseres på udviklingspotentialer og mulige forandringer. I klinikken arbejdes der aktuelt på at etablere mulighed for gruppeterapi til voksne.

- med par: I samtalerne afdækkes parrets vanskeligheder og der fokuseres på kommunikationen mellem parterne med henblik på at få tydeliggjort de sagte og ikke sagte budskaber. Målet er, at parterne selv bliver i stand til at løse deres konflikter. Der arbejdes efter aftale med én eller to psykologer.

Kontakt os for at få mere at vide om samtalebehandling og psykoterapi.