Psykologisk rådgivning

Psykologisk rådgivning adskiller sig fra både terapi og supervision, da der er tale om at få råd om et givent problem. Det kan eksempelvis være i forbindelse med skilsmisse, afklaring af forældremyndighed, ens arbejdssituation eller anden eksistentiel ændring. Der vil hyppigt være tale om et forløb af kortere varighed. Der kan også være tale om rådgivning om, hvor man kan søge den rette hjælp.

Kontakt os for at få mere at vide om psykologisk rådgivning.