Krise- og sorgbearbejdning

I forbindelse med traumatiske hændelser, tab af nærtstående eller andre voldsomme forandringer i livet kan det være meningsfuldt at få professionel støtte til bearbejdningen.

I forbindelse med alvorlige hændelser på en arbejdsplads kan det være nyttigt efterfølgende at samle medarbejderne til en fælles gennemgang af hændelsesforløbet og give mulighed for at ventilere de tanker og reaktioner, de forskellige medarbejdere har haft. En sådan gennemgang kaldes ofte en psykologisk debriefing og kan med fordel ledes af en ekstern psykolog.

Der tages udgangspunkt i det skete, hændelsesforløbet tales detaljeret igennem og der ses på umiddelbare og efterfølgende reaktioner. Der fokuseres såvel på tankerne omkring hændelsen som på de følelsesmæssige reaktioner, samt på om eventuelle tidligere hændelser er blevet aktiveret.

Sideløbende rettes opmærksomheden på, hvordan den nærmeste fremtid kan håndteres.

Kontakt os for at få mere at vide om krise- og sorgbearbejdning.