Psykologer i Ringsted

Velkommen til psykologerne i Nørregade 12

Dansk Psykolog ForeningAlle kan henvende sig, og der kræves ikke henvisning fra andre instanser. I klinikken modtages både børn, unge og voksne. Efter én (eller flere) afklarende samtaler, aftales det videre forløb.

Vi arbejder alle ud fra den antagelse, at mennesker udvikler sig i samspil med andre. Personlig udvikling er en livslang proces. Når udviklingen har været præget af tilfredsstillende relationer, er der forudsætninger for at udvikle en personlighed, hvor ressourcer og muligheder udnyttes optimalt. Det er ikke altid, at udviklingsmulighederne har været tilfredsstillende, og undertiden bliver gode perioder brudt af alvorlige livsproblemer, som gør, at følelseslivet og det sociale liv bliver vanskeligt.

Psykiske problemer kan være ledsaget af flere forskellige symptomer, der kan være svære at håndtere i dagligdagen. Der kan være tale om angst, stress, depression, spiseproblemer, søvnproblemer, tvangstanker eller samlivsproblemer. Oplevelsen af én selv og andre kan blive påvirket og samvær med andre  kan blive vanskeligt.
For børn og unge kan der være tale om, at udviklingen er gået i stå eller har taget en uhensigtsmæssig drejning.

 

> Hvem er vi?         > Kontakt

 

 

Den offentlige sygesikring

Torben Anbert, Lars Bo Jørgensen og Ulla Eckardt har overenskomst med den offentlige sygesikring. Dette betyder, at den praktiserende læge kan  henvise patienter til psykologbehandling hos os.

> Sygesikringen


Se hvordan du finder os i Ringsted

Psykologerne i Nørregade

> Kontaktoplysninger